Chimney vase

British studio pottery

Ref:
1977

£ 140

British studio pottery

Ceramic
Height 25 cm

£ 140