Large painted vase

Georgia Loizou

Ref:
1769

£ 2,600

Georgia Loizou

Stoneware

£ 2,600