Large triangular vessel

Georgia Loizou

Ref:
3186

£ 1,400

Georgia Loizou

Stoneware
43 x 21 cm

£ 1,400