Medium body vase

Georgia Loizou

Ref:
3185

£ 2,900

Georgia Loizou

Stoneware
24 x 29 cm

£ 2,900