Plait vase

Georgia Loizou

Ref:
1141

£ 1,800

Georgia Loizou

2017
Ceramic

Height: 28 cm

£ 1,800