Small chimney vase

British studio pottery

Ref:
2500

£ 70

British studio pottery

Ceramic
Height 15 cm

£ 70