Small white organic vase

Georgia Loizou

Ref:
1773

£ 380

Georgia Loizou

Stoneware
20 x 22 x 18 cm

£ 380