Triangular Raku vase

French studio pottery

Ref:
1535

£ 130

French studio pottery

Ceramic, with unidentified potter's mark

£ 130