Triangular Raku vase

French studio pottery

Ref:
1535

SOLD

French studio pottery

Ceramic, with unidentified potter's mark

SOLD