Zig-Zag Vase

Georgia Loizou

Ref:
1348

£ 900

Georgia Loizou

Earthenware
Height 32 cm

£ 900